©2019 by Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Karolina Skoneczna-Szydłowska.

Przedmioty wycen:

- Nieruchomość gruntowa

 • Niezabudowa​na

 • Zabudowana (Budynkiem mieszkalnym/rekreacyjnym/usługowym /magazynowym itp.)

- Nieruchomość lokalowa

 • Mieszkalna​

 • Niemieszkalna (usługowa, handlowa itp.)

- Ograniczone prawa rzeczowe

 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu​

 • Służebność

  • Gruntowa​ 
  • Osobista

  • Przesyłu

Cele wycen:

    - Sprzedaż / kupno

    - Zabezpieczenie wierzytelności kredytowej

    - Podział majątku

    - Określenie wartości spadku

    - Określenie wartości aportów wnoszonych do spółek

    - Określenie wartości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej

    - Określenie wartości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej

    - Określenie wartości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego

    - Określenie wartości dla potrzeb postępowania upadłościowego                        przedsiębiorstwa

    - Określenie wartości dla potrzeb ustalenia opłaty przekształceniowej                (użytkowanie wieczyste w własność)

    - Inne indywidualne potrzeby zleceniodawcy

Operaty szacunkowe

Opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatów szacunkowych

    - Ogólna analiza rynku nieruchomości

    - Analiza dotyczące efektywności inwestowania w nieruchomości

    - Analiza dotyczące skutków finansowych uchwalania lub zmiany MPZP

    - Inne wg indywidualnych potrzeb zleceniodawcy