©2019 by Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Karolina Skoneczna-Szydłowska.

Przedmioty wycen:

- Nieruchomość gruntowa

  • Niezabudowa​na

  • Zabudowana (Budynkiem mieszkalnym/rekreacyjnym/usługowym /magazynowym itp.)

- Nieruchomość budynkowa stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot
  własności

- Nieruchomość lokalowa

  • Mieszkalna​

  • Niemieszkalna (usługowa, handlowa itp.)

- Ograniczone prawa rzeczowe

  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu​

  • Służebność

  • Gruntowa​ 

  • Osobista

  • Przesyłu

Cele wycen:

    - Sprzedaż / kupno

    - Zabezpieczenie wierzytelności kredytowej

    - Podział majątku

    - Określenie wartości spadku

    - Określenie wartości aportów wnoszonych do spółek

    - Określenie wartości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej

    - Określenie wartości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej

    - Określenie wartości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego

    - Określenie wartości dla potrzeb postępowania upadłościowego                        przedsiębiorstwa

    - Określenie wartości dla potrzeb ustalenia opłaty przekształceniowej                (użytkowanie wieczyste w własność)

    - Inne indywidualne potrzeby zleceniodawcy

Operaty szacunkowe

Opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatów szacunkowych

    - Ogólna analiza rynku nieruchomości

    - Analiza dot. efektywności inwestowania w nieruchomości

    - Analiza dot. skutków finansowych uchwalania lub zmiany MPZP

    - Inne wg indywidualnych potrzeb zleceniodawcy