©2019 by Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Karolina Skoneczna-Szydłowska.

Przedmioty wycen:

- Nieruchomość gruntowa

 • Niezabudowa​na
 • Zabudowana (Budynkiem mieszkalnym/rekreacyjnym/usługowym /magazynowym itp.)

- Nieruchomość budynkowa stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot      własności

- Nieruchomość lokalowa

 • Mieszkalna​
 • Niemieszkalna (usługowa, handlowa itp.)

- Ograniczone prawa rzeczowe

 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu​
 • Służebność
  • Gruntowa​ 
  • Osobista
  • Przesyłu

Cele wycen:

    - Sprzedaż / kupno

    - Zabezpieczenie kredytu bankowego

    - Podział majątku

    - Określenie wartości spadku

    - Określenie wartości aportów wnoszonych do spółek

    - Określenie wartości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej

    - Określenie wartości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej

    - Określenie wartości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego

    - Określenie wartości dla potrzeb postępowania upadłościowego                  przedsiębiorstwa

    - Określenie wartości dla potrzeb ustalenia opłaty przekształceniowej            (użytkowanie wieczyste w własność)

    - Inne indywidualne potrzeby zleceniodawcy

Operaty szacunkowe

Opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatów szacunkowych

W zakresie:

    - Analiz rynku nieruchomości

    - Efektywności inwestowania w nieruchomości

    - Skutków finansowych uchwalania lub zmiany MPZP

    - Innych indywidualnych potrzeb zleceniodawcy