©2019 by Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Karolina Skoneczna-Szydłowska.

 Mgr Karolina Skoneczna-Szydłowska

 

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy, której Minister Inwestycji i Rozwoju na podstawie zdobytej praktyki oraz pozytywnie zdanego egzaminu państwowego nadał uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości nr 7490. Posiada bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę teoretyczną zdobytą na czołowej polskiej uczelni technicznej - Politechnice Warszawskiej. Biegła sądowa w Sądzie Okręgowym Warszawa oraz Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

 

Z bardzo dobrym wynikiem ukończyła stacjonarne studia I i II stopnia na wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na wydziale Geodezji i Kartografii tej samej szkoły wyższej.

 

Od kilku lat związana z firmą branży Retail, w której na stanowisku kierowniczym zajmuje się koordynacją procesów inwestycyjnych.
Członek Warszawskiego Stowarzyszania Rzeczoznawców Majątkowych, które zrzeszone jest z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Zgodnie z obowiązkiem narzuconym przez Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami oraz uwzględniając zapisy zawarte w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego w zakresie dotyczącym stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych regularnie uczestniczy w szkoleniach, seminariach, warsztatach oraz kursach dotyczących tematyki wyceny nieruchomości.

 

Dzięki ukończeniu szkolenia "Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności" od początku kariery współpracuje z firmami działającymi na zlecenie wszelkich instytucji finansowych. Wykonuje operaty szacunkowe, a także opracowania i ekspertyzy dotyczące analizy rynku nieruchomości i doradztwa w jego zakresie dla wszystkich celów m. in. potrzeb sądowych, podatkowych, kredytowych i innych.