©2019 by Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Karolina Skoneczna-Szydłowska.

 Mgr Karolina Skoneczna-Szydłowska

 

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy, której Minister Inwestycji i Rozwoju na podstawie zdobytej praktyki oraz pozytywnie zdanego egzaminu państwowego nadał uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości nr 7490. Posiada bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę teoretyczną zdobytą na czołowej polskiej uczelni.

 

Z bardzo dobrym wynikiem ukończyła stacjonarne studia I i II stopnia na wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na wydziale Geodezji i Kartografii tej samej szkoły technicznej.

 

Od kilku lat związana z firmą branży Retail, w której na stanowisku kierowniczym zajmuje się kosztorysowaniem oraz koordynacją procesu inwestycyjnego.
Członek Warszawskiego Stowarzyszania Rzeczoznawców Majątkowych, które zrzeszone jest z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Zgodnie z obowiązkiem narzuconym w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami oraz uwzględniając zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych uczestniczy w szkoleniach, seminariach, warsztatach oraz kursach organizowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych i inne organizacje zawodowe.

 

Ukończyła szkolenie "Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności", dzięki któremu od początku kariery współpracuje z Związkiem Banków Polskich oraz innymi niezależnymi instytucjami finansowymi.

Posiada aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dyplomy