©2019 by Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Karolina Skoneczna-Szydłowska.

Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny) lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny / umowa z spółdzielnią / decyzja o przydziale lokalu)

 • Numer Księgi Wieczystej

 • Pozwolenie na budowę budynku / Zaświadczenie o samodzielności lokalu

 • Wypis z rejestru lokali

 • Dokumentacja techniczna obrazująca rzuty kondygnacyjne, zawierająca parametry techniczne i ogólną charakterystykę nieruchomości
  + ewentualne kosztorysy budowlane i inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu przedmiotu wyceny np. orzeczenia sądów

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 • Numer Księgi Wieczystej

 • Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego / Wypis z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego / Decyzja o warunkach zabudowy

 • Wypis z rejestru gruntów

 • Mapa zasadnicza / ewidencyjna obejmująca zakresem przedmiotową nieruchomość

 • Informacja na temat dostępności do drogi publicznej / Drogi wewnętrznej / Służebności gruntowej

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 • Numer Księgi Wieczystej

 • Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego / Wypis z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego / Decyzja o warunkach zabudowy

 • Wypis z rejestrów gruntów i budynków

 • Pozwolenie na budowę / Pozwolenie na użytkowanie

 • Mapa zasadnicza / ewidencyjna obejmująca zakresem przedmiotową nieruchomość

 • Dokumentacja techniczna obrazująca rzuty kondygnacyjne, zawierająca parametry techniczne i ogólną charakterystykę nieruchomości
  + ewentualne kosztorysy budowlane i inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu przedmiotu wyceny

 • Informacja na temat dostępu do drogi publicznej

 

Nieruchomość komercyjne:

 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 • Numer Księgi Wieczystej

 • Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego / Decyzja o warunkach zabudowy

 • Wypis z rejestrów gruntów / budynków / lokali

 • Pozwolenie na budowę / Pozwolenie na użytkowanie

 • Mapa zasadnicza / ewidencyjna obejmująca zakresem przedmiotową nieruchomość

 • Dokumentacja techniczna obrazująca rzuty kondygnacyjne, zawierająca parametry techniczne i ogólną charakterystykę nieruchomości
  + ewentualne kosztorysy budowlane i inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu przedmiotu wyceny np. orzeczenia sądów

 • Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości

 

Nieruchomość w trakcie realizacji:

 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości / Umowa przedwstępna / Umowa deweloperska / Umowa Rezerwacyjna

 • Numer Księgi Wieczystej nieruchomości gruntowej, na której będzie realizowana inwestycja

 • Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego / Wypis z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego / Decyzja o warunkach zabudowy

 • Pozwolenie na budowę

 • Zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany

 • Wizualizacje docelowej inwestycji

       + ewentualne kosztorysy budowlane

 

 

* Wskazane wyżej dokumenty są przykładowe - do każdego przedmiotu wyceny podchodzimy indywidualnie

 

Dokumenty niezbędne  do określenia wartości przedmiotu wyceny